نمونه کارهای رنگ

نمونه کارهای میکاپ

نمونه کارهای شنیون

نمونه کارهای اکستنشن

 
 

نمونه کارهای ناخن

 
 

نمونه کارهای لیفت و لمینت و اصلاح ابرو

نمونه کارهای ليفت و لمينيت مژه

نمونه کارهای اكستنشن مژه

 
 

نمونه کارهای كراتين صافي و احيا