دوره هاي وركشاپ رنگ ولايت

آموزش رنگ از مبتدي تا پيشرفته شامل انواع كاتالوگ خواني انواع تركيب و شناخت رنگها آمبر بالياژ هايلايت لولايت بي بي لايت و تركيب رنگساژهاي منير كار با مواد كراتين، بوتاكس، ريباندينگ